FAQ


1.      Er werd me meegedeeld dat mijn polis in orde is. Kan ik dan opnieuw stortingen doen voor mijn bestaande polis?

Uw verzekeringscontract wordt verder beheerd volgens de keuzes die u heeft gemaakt. Het kan altijd worden gewijzigd of opgezegd volgens uw wensen, en de structuur ervan kan worden aangepast aan uw behoeften (verzekeringnemers, begunstigden, verzekerden, overdracht van rechten, enz.)


2.      Is mijn belegging gegarandeerd?

Uw contract bij Private Insurer wordt beschouwd als een beleggingsproduct (verzekeringscontract 'tak 23'). Het bedrag van uw kapitaal is afhankelijk van de prestaties van de fondsen waarin dat contract belegt. Om die reden is er geen enkele garantie op recuperatie van uw initiële kapitaal.


3.     Het aggregatienummer van Private Insurer werd stopgezet en de vereffening ervan. Wat betekent dit? Welke impact heeft dit voor mij?

De overname van Private Insurer door de P&V Groep past in de ambitie van P&V Groep om de portefeuille van Private Insurer te integreren en haar eigen aanbod van tak 23-producten te versterken. Het nieuwe management van Private Insurer heeft besloten om vrijwillig afstand te doen van haar vergunning bij de Nationale Bank van België (NBB) en in vereffening te gaan. De liquidatie en de intrekking van de vergunning van Private Insurer ging op 30 september 2021 van kracht. Afgezien van het feit dat u geen nieuwe contracten meer kunt afsluiten met Private Insurer, verandert er voor u in de praktijk niets. Het beheer van uw contract blijft gewaarborgd door Private Insurer overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw contract en het toepasselijke wettelijke kader. Wat voorafgaat, is onder voorbehoud van de beperkingen die u individueel door Private Insurer zouden zijn meegedeeld in verband met de eventuele regularisatie van uw polis.


4.     Waarom is er een asset manager nodig voor het beheer van mijn polis?

Een van de vereisten om als specifiek verzekeringsfonds te kunnen genieten van het bijzondere fiscale stelsel van tak 23, is dat het activabeheer op discretionaire wijze wordt uitgevoerd. U krijgt daarom de keuze tussen een PFS-formule, beheerd door Private Insurer, of een PDF-formule waarbij een onafhankelijke en autonome, door Private Insurer gemandateerde activabeheerder de activa van de polis discretionair beheert.


5.     Wat gebeurt er nu met mijn portefeuille?

Uw verzekeringscontract bij Private Insurer blijft verder beheerd worden volgens de keuzes die u heeft gemaakt. Het kan altijd veranderd of afgekocht worden, volgens uw wensen. U kunt de structuur ervan (begunstigden, verzekerden, overdracht van rechten, …) ook wijzigen naar behoefte. Wat voorafgaat, is onder voorbehoud van de beperkingen die u individueel door Private Insurer zouden zijn meegedeeld in verband met de eventuele regularisatie van uw polis.


6.     Kan ik mijn contract afkopen/beëindigen?

Een klant die dat wil, kan zijn polis afkopen en Private Insurer verlaten. Private Insurer verzet zich niet tegen deze afkoop. De algemene voorwaarden en de geldende wetgeving voor afkoop blijven van toepassing. Sommige klanten hebben belegd in fondsen waarvoor geen afkoop meer mogelijk is. Private Insurer zoekt op dit ogenblik naar een oplossing voor deze gevallen in het beste belang van de betrokken verzekeringnemers. Voor deze betrokken fondsen wordt de verwerking van afkoopverzoeken momenteel opgeschort.


7.     Mijn verzoek tot afkoop wordt momenteel door Private Insurer behandeld. Hoelang kan dit duren?

De afkopen worden in principe behandeld binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van alle informatie die nodig is voor de uitvoering hiervan. Bij een overvloed aan aanvragen kan de verwerking vertraging oplopen. In dat geval keren wij verwijlinteresten uit voor zover aan alle wettelijke vereisten voldaan is.


8.     Kan ik de evolutie van mijn contractportefeuille blijven opvolgen en nieuwe orders/arbitrages uitvoeren?

De middelen om uw polis op te volgen, blijven ongewijzigd: via Opossum of SFO. U zult altijd nieuwe arbitrages kunnen doorvoeren in uw portefeuille zoals dat vandaag het geval is onder voorbehoud van de beperkingen die u individueel door Private Insurer zouden zijn meegedeeld in verband met de eventuele regularisatie van uw polis.


9.     Garandeert Groep P&V als enige aandeelhouder van Private Insurer de opvolging van mijn PI-polis?

Private Insurer geniet de steun van Groep P&V om de activiteiten van PI tot het einde van dit liquidatieproces te kunnen verderzetten.


10.     Ik ben niet tevreden over de dienstverlening van Private Insurer. Wat kan ik doen?

Als u een klacht hebt in verband met uw contract of de diensten van Private Insurer, zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. In de eerste plaats kunt u schrijven naar complaints@privateinsurer.com of naar Private Insurer, Tedesco-laan 7 te 1160 Brussel (België). U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeusplein 35, 1000 Brussel of gerechtelijke stappen ondernemen.


11.     Hoe kan ik een inbreuk melden met betrekking tot Private Insurer ?

Het intern meldingskanaal van Private Insurer is hier beschreven.

Ons kantoor

Private Insurer NV - in vereffening,
Tedescolaan 7,
B-1160 Brussel
T. +32 (0) 2 676 18 60
F. +32 (0) 2 676 18 69
service@privateinsurer.com

Please publish modules in offcanvas position.