Disclaimer

(a) U wordt vermoed deze Website Algemene Voorwaarden zorgvuldig te hebben gelezen en goedgekeurd voordat u verder gebruik maakt van deze Website. Door de Website te bezoeken en ervan gebruik te maken stemt u ermee in, in persoon of voor de juridische entiteit waarvan u de vertegenwoordiger, agent of werknemer bent - wanneer u handelt in deze hoedanigheid - gehouden te zijn door deze Website Algemene Voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Website Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Zulke wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze op de Website worden gepubliceerd en bezoekers er als gevolg van het gebruik van de Website kennis van kunnen krijgen en aanvaarden. Wanneer u gebruik blijft maken van de Website (of enig deel daarvan) na een dergelijke wijziging, gaat u akkoord met deze wijziging.

Wanneer u niet instemt met deze Website Algemene Voorwaarden (of enige wijziging daarvan), heeft u geen recht om deze Website verder te bezoeken of gebruiken en dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. Ook zal u in dat geval geen contractuele relatie mogen aangaan met Private Insurer.

Indien u een contractuele relatie aangaat met Private Insurer, zal u immers onweerlegbaar vermoed worden in te stemmen met zowel (i) de Algemene Voorwaarden van Private Insurer en (ii) deze Website Algemene Voorwaarden.

(b) Onverminderd de andere bepalingen van deze Website Algemene Voorwaarden, is Private Insurer niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de werking of inhoud van deze Website, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van de informatie die hierop wordt vermeld, behoudens in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog. We raden u daarom ook aan om steeds contact op te nemen met de Relationship Desk vooraleer u op deze informatie vertrouwt. In ieder geval zal niets in deze Website Algemene Voorwaarden geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

(c) Deze Website en alle informatie die u hierop terugvindt mogen niet gebruikt worden voor illegale doeleinden. Het is u in het bijzonder verboden om software of andere (al dan niet technische) middelen te gebruiken om deze Website (of enig gedeelte daarvan) of de inhoud ervan te monitoren of te kopiëren, om de werking van de Website te verstoren, te onderbreken of te hinderen (bijvoorbeeld door middel van computervirussen), of om de Website opzettelijk te overbelasten of de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om materiaal dat lasterlijk, beledigend of van obscene aard is, dat ergernis of ongemak kan veroorzaken, dat onnodig kwetsend is, of dat een inbreuk vormt op de rechten van anderen te uploaden of te versturen.

(d) Ieder ongeoorloofd gebruik van de Website in strijd met de toepasselijke wetgeving of met deze Website Algemene Voorwaarden zal kunnen vervolgd en bestraft worden. U dient ons dan ook onmiddellijk te informeren wanneer u kennis krijgt van of vermoedt dat er door uw account of IP adres ongeoorloofd gebruik van de Website wordt gemaakt.

(e) Tenslotte stellen wij alles in het werk om de functionaliteit van de Website naar best vermogen ter beschikking te stellen (onder meer door het nemen van de vereiste technische beveiligings-voorzieningen) en zullen we alle redelijke inspanningen leveren om deze Website te onderhouden. De Website is daarbij uiteraard van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. We behouden ons dan ook het recht voor om de Website (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen of in te trekken, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. U zal dan ook geen recht hebben op enige vergoeding wanneer u door een fout, storing of intrekking van de Website (of een deel daarvan), om enige reden, geen gebruik kunt maken van (een deel van) de Website.

Ons kantoor

Private Insurer NV - in vereffening,
Tedescolaan 7,
B-1160 Brussel
T. +32 (0) 2 676 18 60
F. +32 (0) 2 676 18 69
service@privateinsurer.com

Please publish modules in offcanvas position.