CRS

Belastingontduiking wordt steeds minder aanvaard. Niet alleen in België werden wetgevende initiatieven genomen, maar ook op internationaal niveau. In het kielzog van de Foreign Account Tax Compliancy Act (of FATCA) in de Verenigde Staten, die financiële instellingen wereldwijd verplicht te rapporteren over de financiële tegoeden die Amerikaanse belastingplichtigen bij hen aanhouden, hebben zowel de OESO als de Europese Unie initiatieven genomen tot meer fiscale samenwerking. De Common Reporting Standard of CRS en de EU richtlijn van 9 december 2014 hebben, net als FATCA, als doel via automatische gegevensuitwisseling te vermijden dat belastingplichtigen in het buitenland aangehouden financiële tegoeden kunnen verbergen voor hun belastingadministratie.

Wat houdt CRS in?
CRS verplicht financiële instellingen hun cliënteel, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, te identificeren en te onderzoeken of deze niet belastingplichtig zijn in een ander land.
Jaarlijks moeten financiële instellingen hun belastingadministratie inlichten over klanten die belastingplichtig zijn in een ander land.
Deze verplichting geldt niet voor levensverzekeringscontracten in 2de of 3de pijler, waarvan de premie fiscaal in mindering wordt gebracht.

CRS in België
Samen met een 50-tal andere OESO-lidstaten ondertekende België als early adopter in oktober 2014 de multilaterale Competent Authority Agreement. Voor deze zogenaamde early adopters zal CRS in werking treden vanaf 1 januari 2016. De eerste rapporten dienen in 2017 aan de Belgische belastingadministratie te worden aangeleverd die op zijn beurt de gegevens zal meedelen aan de belastingadministratie van de betrokken landen.

CRS voor Private Insurer
Als Belgische verzekeraar is ook Private Insurer verplicht zijn cliënteel te identificeren en klanten die belastingplichtig zijn in een ander land dan België, te rapporteren aan de Belgische belastingadministratie. In dit kader bevraagt Private Insurer haar klanten of ze in een ander land dan België belastingplichtig zijn, om in 2017 een correcte rapportering te doen aan de Belgische belastingadministratie.

Impact van CRS op onze klanten
Om Private Insurer toe te laten te bepalen of een klant al dan niet moet gerapporteerd worden, zal naast de identificatie van de klant, gevraagd worden of de klant belastingplichtig is in een ander land dan België. Dit zal gebeuren zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.
Indien u als niet-Belgische belastingplichtige gekwalificeerd wordt is Private Insurer verplicht de volgende informatie mee te delen aan de Belgische belastingadministratie (die deze informatie zal doorspelen aan de belastingadministratie van het land waar u belastingplichtig bent):
- naam, adres en Taxpayer Identification Number of TIN-nummer;
- geboorteplaats en -datum;
- contractnummer;
- de tijdens het betrokken kalenderjaar betaalde premies en ontvangen afkopen;
- waarde van het contract op 31 december van elk jaar.

Wenst u meer informatie?
Indien u nog bijkomende vragen heeft over deze nieuwe regelgeving, kan u steeds terecht bij Compliance via het e-mailadres service@privateinsurer.com

Ons kantoor

Private Insurer NV - in vereffening,
Tedescolaan 7,
B-1160 Brussel
T. +32 (0) 2 676 18 60
F. +32 (0) 2 676 18 69
service@privateinsurer.com

Please publish modules in offcanvas position.